Checklist mediawijsheid: meer dan louter afvinken

Er doen veel checklists voor leermiddelen de ronde, maar de meeste vliegen hoog over en missen daardoor jammer genoeg precies de kern: kwaliteit van leermateriaal. De checklist mediawijsheid van Mediawijzer.net graaft een tandje dieper.

Mediawijzer.net heeft een checklist samengesteld om scholen te helpen beslissen welk lesmateriaal over mediawijsheid ze het beste kunnen gebruiken. Checklists zijn praktische hulpmiddelen, maar vaak laten ze de beoordeling van de leerkwaliteit van het materiaal over aan de scholen zelf. Dat is niet nodig, want er is genoeg bekend over de kwaliteit van leermiddelen om die beoordeling te laten plaatsvinden door onafhankelijke experts zoals Kennisnet of SLO.

De meeste checklists gaan hooguit na of er leerdoelen geformuleerd zijn en of de leerstof aansluit bij de behoeftes van leerlingen. De checklist van Mediawijzer houdt daar niet op. Van de tien aandachtspunten zijn er tenminste drie die verder gaan:
Is het duidelijk wie de ontwikkelaar is van het programma? Is het bijvoorbeeld duidelijk of het een commerciële of niet-commerciële organisatie betreft?Is het programma goed onderbouwd, liefst met verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur?Is de effectiviteit van het programma bewezen, bijvoorbeeld door kwantitatief onderzoek?

Om deze aandachtspunten te kunnen beoordelen zullen scholen evengoed ondersteuning nodig hebben van onafhankelijke experts. Maar het is prijzenswaardig dat Mediawijzer.net dit soort aandachtspunten op de kaart zet.

Je kunt de checklist van Mediawijzer.net bekijken op hun site.