Begeleiding bij het verhogen van de kwaliteit van de Stercollecties

Sinds enkele jaren geeft het CLU advies en begeleiding bij het verder ontwikkelen van de Stercollecties van VO-content en we fungeren daarbij als externe kwaliteitswaakhond.

Onderzoek naar de kwaliteit van de Stercollecties

Het CLU heeft op verzoek van VO-content verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de Stercollecties. Het eerste onderzoek ging over de kwaliteit van de Stercollecties in het algemeen, het andere onderzoek over de kwaliteit van de toetsen en de eindopdrachten. Op grond van deze onderzoeken konden aanbevelingen worden geformuleerd hoe de leerzaamheid van het materiaal verhoogd kon worden. Bijvoorbeeld:

  • Nog scherper formuleren van leerdoelen met behulp van Bloom
  • Voorkennis activeren
  • Meer niet-talige opdrachten erin
  • Een sturende lay-out
  • Eindopdracht en toetsen beter aan laten sluiten op leerdoelen

Significant hoger

Deze aanbevelingen werden doorgevoerd en in het laatste onderzoek werd de vraag beantwoord in hoeverre de aanpassingen de leerzaamheid van het materiaal daadwerkelijk verhoogden. Uit het derde onderzoek kwam naar voren dat docenten en leerlingen de aanpassingen als een verbetering in de leerzaamheid ervaren. De aangepaste versie scoort bij leerlingen significant hoger dan de originele versie. Ook bij docenten werd dit positieve resultaat gevonden.

Doorontwikkeling Stercollecties

Bovengenoemde uitkomsten worden nu meegenomen in de doorontwikkeling van de Stercollecties. De komende jaren worden de Stercollecties compleet herzien. Het CLU begeleidt bij het verder vormgeven van deze criteria. De kwaliteitscriteria zijn verder aangescherpt op basis van het MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK).

VO-content wil daarmee tegemoetkomen aan de toegenomen behoefte van leermateriaal dat past bij leren en onderwijs op maat.