Over het CLU

Missie en doel

Stichting CLU-Centrum voor Leermiddelenadvies heeft als missie een bijdrage te leveren aan een optimaal leerproces voor iedereen die leert: scholieren, studenten en professionals. Wij richten ons daarbij op de kwaliteit van leermiddelen. Dat kan een leerboek zijn, open leermateriaal, leermateriaal in een digitaal platform of op een website en vooral combinaties hiervan. Goede leermiddelen zijn leerzame leermiddelen en daarmee de smeerolie binnen het leerproces: deze leermiddelen ondersteunen het leerproces van de lerende en faciliteren de docent.

Het CLU is er voor iedereen die leermiddelen maakt, beoordeelt of gebruikt: voor ontwikkelaars en gebruikers van onderwijsinstellingen, beroepsopleidingen, uitgeverijen, overheid(sinstanties) en non-profitorganisaties.

Het CLU heeft als doel in de statuten opgenomen: “Het bevorderen van de kwaliteit van (digitale) leermiddelen in het onderwijs en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Dit doel bereiken we door:

  • onderzoek te doen naar de kwaliteit van leermiddelen;
  • te bevorderen dat bij het ontwikkelen, gebruiken en beoordelen van leermiddelen leerzaamheidscriteria gebruikt worden;
  • te bevorderen dat deze leerzaamheidscriteria gebaseerd zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijskundige theorievorming;
  • opgedane kennis uit te dragen onder meer door middel van publicaties, presentaties en opleidingen;
  • gesprekspartner te zijn in de publieke onderwijssector.

Stichting CLU

logo met tekst (002) (1)

Het CLU heeft in de afgelopen 35 jaar verschillende gedaantes gehad: als onderdeel van de Universiteit Utrecht (vandaar de U in CLU), als BV en als VOF. Van meet af aan heeft het CLU geen winstdoelstelling gehad of geambieerd. Per 1 september 2023 gaat het CLU door als stichting CLU-Centrum voor Leermiddelenadvies waarmee de organisatievorm meer in overeenstemming is met de ideële doelstelling van het CLU.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Hendrianne Wilkens (voorzitter, tevens directeur), en Arno Reints (penningmeester). Momenteel zijn we op zoek naar een secretaris. Ook gaan we graag in gesprek met gemotiveerde aankomende bestuursleden die met ons de missie en doelstellingen willen verwezenlijken. Het CLU werkt samen met verschillende adviseurs, onderzoekers en trainers.