Training & begeleiding

Het CLU is er voor iedereen die leermiddelen maakt, beoordeelt of gebruikt: voor ontwikkelaars en gebruikers van onderwijsinstellingen, beroepsopleidingen, uitgeverijen, overheid(sinstanties) en non-profitorganisaties. We geven trainingen en workshops, begeleiden bij de ontwikkeling van leermiddelen en bij evaluatie van en onderzoek naar de kwaliteit van leermiddelen. Het CLU kan optreden als gesprekspartner waarbij het gaat om de keuzes van leermaterialen, ontwikkelen of verbeteren van leermaterialen of de inzet van kwaliteitscriteria.

Het CLU biedt trainingen en begeleiding bij o.a.:

  • Keuzeprocessen van leermiddelen
  • Kwaliteit en effectiviteit van leermiddelen
  • Ontwikkelen en arrangeren van leermaterialen
  • Verhogen van de kwaliteit van bestaande leermiddelen
  • Werken vanuit leerdoelen (constructive alignment)
  • Leereenheden ontwikkelen
  • Vakoverstijgende projecten ontwikkelen

Maatwerk

Onderaan deze pagina vindt u het standaardaanbod voor de komende periode. Naast dit standaardaanbod verzorgen we natuurlijk maatwerk. Het CLU biedt geen standaardoplossingen. We richten ons op jouw specifieke vraag in je eigen specifieke context. Het kan zijn dat een training of workshop in eerste instantie de beste oplossing lijkt, maar vaak is er (eerst nog) iets anders nodig is, zoals bijvoorbeeld een korte screening van het leermateriaal.

Heb je behoefte aan een persoonlijk advies of aan feedback op jouw werk? Ga je binnenkort een keuze maken voor een nieuw leermiddel? Twijfel je aan de slag gaat met het gehele team of een kleinere groep met voortrekkers? Of sta je in de startblokken om projecten of leereenheden te ontwikkelen? Neem contact met ons op en we helpen je graag op een manier die bij je past.

Het trainingsaanbod van CLU:

Workshop Verhoog de kwaliteit van je eigen leermateriaal

Maak je zelf leermateriaal? In één dagdeel kijk je samen met collega’s uit het land naar de kwaliteit van beschikbaar (open) leermateriaal op basis van de kwaliteitscriteria met aandacht voor inhoud, didactiek en vormgeving. We maken hierbij gebruik van de MILK-light. Met deze lijst criteria kun je een globaal beeld krijgen van de kwaliteit van een leermiddel. Vervolgens pas je deze kwaliteitscriteria toe op je eigen leermaterialen en is er ruimte voor feedback van collega’s. Na deze bijeenkomst ben je je bewust van wat werkt en wat niet en welke volgende stap je gaat zetten.

Inspiratiesessie MILK-light

Ga je aan de slag met het ontwikkelen of arrangeren van open leermateriaal? Wil je kwaliteit van je eigen leermateriaal verbeteren? Of wil je eens met een ander bril naar de kwaliteit van leermiddelen kijken?  Sluit dan aan bij deze korte online bijeenkomst waarin enkele kwaliteitscriteria gericht op de leerzaamheid van leermaterialen aan bod komen. Je ontvangt direct enkele handvatten en we geven je ideeën om deze in de praktijk te gebruiken.

Training - Leereenheden ontwerpen

Je hebt het curriculum ingedeeld in ‘blokjes’ of leereenheden en de leerdoelen of leeruitkomsten zijn geschreven. Maar wat dan? Hoe ontwikkel je een goede leereenheid? Hoe kom je tot een eindopdracht en tussenopdrachten? Hoe schrijf je een casus? Vragen die allemaal aan de orde kunnen komen wanneer je aan de slag gaat met het daadwerkelijk ontwikkelen van de leereenheden zelf. De training Leereenheden ontwerpen kan je als docent/ontwikkelaar daarbij helpen! Bovenstaande vragen komen bij deze training aan bod en er is veel ruimte voor feedback op elkaars producten. Dus ga je aan de slag met het ontwikkelen van leereenheden en kun je daar hulp bij gebruiken? Schrijf je dan in voor deze training.

Training - Leermiddelen kiezen

Leermiddelen vormen een cruciaal onderdeel van het onderwijsleerproces. Goede materialen dragen bij aan het leren, terwijl slechte leermiddelen het leerproces juist kunnen verstoren. De docent of leerkracht vervult hierbij een cruciale rol, die moet de juiste leermiddelen op de juiste wijze voor de juiste leerdoelen inzetten om leerlingen tot leren te brengen. Het is daarom belangrijk dat je de kwaliteit van leermiddelen zelf kunt beoordelen en dit meeneemt in de keuze voor leermiddelen. Sta je vlak voor een keuze voor een nieuw leermiddel? Wil je met je team of vakgroep helder hebben welke criteria bij een keuze voor jullie belangrijk zijn?

We maken hierbij gebruik van de MILK-light. Met deze lijst criteria kun je een globaal beeld krijgen van de kwaliteit van een leermiddel. Wil je het dus nog grondiger aanpakken bij een keuzeproces van een leermiddel? Dan kun je onder begeleiding van het CLU meer criteria uit de gehele MILK kiezen, scoren en uitkomsten interpreteren. Een toelichting vind je hier.

Na deze training kijk je kritischer naar leermiddelen en wat aanbieders erover vertellen. De kans op een doordachte keuze en tevredenheid over het gekozen leermiddel wordt daarmee vergroot.

Training - Werken vanuit leerdoelen

In het onderwijs heeft elke les of lessenserie één of enkele leerdoelen als uitgangspunt, hoewel deze in de meeste gevallen niet expliciet zijn verwoord. ‘Werken vanuit leerdoelen’ is daarom ook geen nieuw onderwijsconcept. De leerdoelen vormen de basis voor het ontwerpen van jouw onderwijs.

Bij het werken vanuit leerdoelen doorloop je drie vragen:

  • Wat wil je dat leerlingen leren?
  • Hoe wil je dat leerlingen leren?
  • Waarmee wil je dat leerlingen leren?

Je start dus met een stap terugzetten en expliciet vaststellen wat je de leerlingen eigenlijk wilt leren. Om vervolgens op basis daarvan passende leeractiviteiten en leermateriaal te selecteren. Zo zorg je voor verbinding tussen de leerdoelen, leeractiviteiten, afrondende activiteiten èn leermaterialen.

Wil je meer invloed op je eigen onderwijsprogramma? Dan is deze training wat voor jou en jouw team of vakgroep. Het CLU in samenwerking met de trainers van Werken vanuit leerdoelen helpen je graag op weg.