Jaarplan Kennisnet: beter kiezen voor leermiddelen

Kennisnet schenkt in het nieuwe jaarplan veel aandacht aan het keuzeproces voor leermiddelen. De stichting wil daarbij ook stimuleren dat leraren zelf leermateriaal maken. De ambitie: onderbouwd met wetenschappelijke kennis en transparant. Durft Kennisnet net zo streng te zijn voor leveranciers van methodes als voor leraren?

Zoals ieder jaar publiceerde Kennisnet ook voor het jaar 2020 een jaarplan. Daarin terecht veel aandacht voor informatiebeveiliging en infrastructuur en gelukkig ook nog steeds voor de kwaliteit van leermiddelen.

Keuzetool

In de eerste plaats wil Kennisnet bijdragen aan een betere match tussen de behoefte aan kennis en beschikbare wetenschappelijke inzichten. Door nieuwe en relevante inzichten uit wetenschap te vertalen naar concreet toepasbare handvatten voor de praktijk in publicaties, stappenplannen en tools. Zo ontwikkelt Kennisnet momenteel een keuzetool die gebruikt kan worden bij het keuzeproces. “Want een goed doorlopen keuzeproces voor leermiddelen draagt bij aan leermiddelen die passen bij de school”. Kennisnet zet in op professionalisering van het keuzeproces en maakt duidelijk welke eisen scholen aan leveranciers moeten stellen.

Zelf maken

Daarnaast stimuleert Kennisnet scholen om zelf los lesmateriaal te maken. Leermiddelen die leerkrachten zelf hebben gemaakt komen via Wikiwijs online beschikbaar, met informatie over de kwaliteit van leermiddelen. Leermiddelspecialisten gaan zelfs keurmerken toekennen.

Dat is interessant nieuws, maar we willen bij deze ambities van Kennisnet wel twee kanttekeningen plaatsen.

Op de eerste plaats is het belangrijk om elke keuze voor leermiddelen – of het nu gaat om zelfgemaakt materiaal of een methode – te koppelen aan het leermiddelenbeleid. We vinden die verbinding te weinig terug in het jaarplan. Ook de daarmee samenhangende noodzaak van leerdoeldenken komt slechts zijdelings aan de orde en verdient een veel centralere plaats.

Leveranciers

Daarnaast is het opvallend dat Kennisnet wél wil bijdragen aan het afgeven van keurmerken voor leermiddelen die leerkrachten maken, maar het blijkbaar niet aandurft om dat te doen voor leermiddelen van leveranciers. Daarvoor doet Kennisnet een beroep op de wetenschap. We hopen dat wetenschap en Kennisnet de handen ineen slaan om dat tóch mogelijk te maken.