Opdrachten voor begaafde leerlingen van OBS Klim-Op

Openbare Basisschool Klim-Op in Capelle aan den IJssel werkt veel met de taxonomie van Bloom, een handig hulpmiddel om te bepalen welke cognitieve denkvaardigheden een opdracht aanspreekt. De school wilde leren hoe je opdrachten met behulp van Bloom kunt aanpassen aan meer begaafde leerlingen. Daarover gaf het CLU een workshop.

We analyseerden als voorbereiding eerst het lesmateriaal waarmee Klim-Op werkt. Wat zijn de leerdoelen, welke opdrachten zijn daarbij geformuleerd en welke cognitieve denkvaardigheden spreek je daarmee aan? Uit onze analyse bleek dat leerdoelen vooral op de lagere niveaus van Bloom waren geformuleerd. Daarom kregen de leerkrachten eerst de opdracht om te bepalen op welk niveau ze de leerdoelen hadden geformuleerd, of leerdoelen en werkvormen wel goed bij elkaar aansloten en wat ze daaraan zouden kunnen verbeteren.

Daarna vroegen we leerkrachten om te proberen om leerdoelen op een hoger cognitief denkniveau te formuleren voor begaafde leerlingen en daarbij een passende werkvorm te maken. In de originele opdrachten werd de leerlingen bijvoorbeeld gevraagd: “Hoe zag Nederland er in de prehistorie uit?” en “Hoe (over)leefden mensen in de prehistorie?”. Beide antwoorden stonden letterlijk in de leertekst: opdrachten op het niveau van onthouden dus. Met behulp van de taxonomie is het betrekkelijk eenvoudig om bestaande opdrachten uit te breiden door ze op een hoger denkniveau te formuleren en ervoor te zorgen dat de antwoorden niet letterlijk in de tekst terug te vinden zijn. Zo zijn ze beter geschikt voor meer begaafde leerlingen.